Một số chỉnh sửa tháng 9 có nhiều chi tiết anh em nên biết, có thể thay đổi một chút nho nhỏ, bạn cũng muốn điều này BTC đang thay đổi game. Sau đây là những sự kiện ngọc rồng 2017 sửa đổi.
Ngọc rồng sẽ có 1 số thay đổi về thông báo boss và vấn đề làm nhiệm vụ như sau:
1. Thông báo boss sẽ không còn thông báo khu nhằm:
- Hạn chế tối thiểu phá nhiệm vụ. (Lớn ăn hiếp bé)
- Hạn chế các trò phá boss.
- Hạn chế tối thiểu việc vào khu full nhanh.
- Ngăn bản Mod hack auto vào khu.
2. Thông báo boss android ở sân sau siêu thị vẫn có nhưng chỉ ai đang làm nhiệm vụ này mới vào được khu. Từ 22h tối thì mọi người ( người đã xong nv + người chưa xong nhiệm vụ android) mới vào được cho tới bảo trì rạng sáng. (Áp dụng tháng 09/2017).
Cập nhật bản hack ngọc rồng java
Từ khóa : Sự kiện ngọc rồng 2017 sửa đổi tháng 9
Cùng Chuyên Mục
Từ Khóa Lên đầu trang Top